ARA Firma Arama
Hazireler

İMÇ Çarşısı, asırlardır medeniyetlere ev sahipliğŸi yapmışŸ, uğŸruna çağŸ kapatılıp çağŸ açılmışŸ bir ŞŸehir olan İstanbul'un merkezinde bir konuma sahiptir. Mevcut yerleşŸkesi tarihi yarımada içerisinde kalan İMÇ Çarşısı bir dönem Devleti Ali Osman'ın kıymetli insanları olan abide şŸahsiyetlerin ayak bastığı, hatta ebedi istirahatgâh olarak seçtiğŸi bir mekân olmuşŸtur.

İşŸte bu evliya ruhlu âlimlerden İstanbul'un ilk kadısı ve belediye başŸkanı 'Hızır Bey Çelebi, Allame Kâtip Çelebi ve Şair Necati' İMÇ Çarşısı 3. Blok önünde bulunan mübarek hazirelerinde ebedi istirahata çekilmişlerdir.

İMÇ Çarşısı olarak, her asırda yetişmeyen bu müstesna insanların hazire bekçiliğŸini yapmak şerefinden ötürü onur duymaktayız.


 

Hızır Bey Çelebi Katip Çelebi Şair Necati