ARA Firma Arama
Sıkça Sorulan Sorular

1. İMÇ Çarşısı neye göre yönetiliyor, belli bir kanun ve yönetmelik var mı?

 • Elbette, İMÇ Çarşısı toplu yapı statüsünde olup 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu kanun çerçevesinde hazırlanmış Yönetim Planı dahilinde yönetilmektedir. Bu kanun ve plana bütün çarşı sakininin uyması zorunludur. Yönetim planı tapuda kayıtlı olup tüm kat maliklerini ve bağımsız bölüm kullanıcılarını bağlayan bir ana sözleşme hükmündedir.

2. İMÇ hangi günlerde ve saatlerde açıktır?

 • Çarşımız Pazar günleri haricinde hergün  saat 07:00-19:00 saatleri arasında açıktır.

3. İMÇ hangi günlerde kapalıdır.

 • İMÇ Çarşısı dini bayramlar ve 29 Ekim günleri kapalıdır. Bu günlerin dışında açıktır.

4. Dükkanımın dış duvarı benim değil mi?

 • Kat Mülkiyet Kanunu 4. maddede ortak yerler belirtilmiş olup, dükkan dışında kalan alanlar, duvarlar, dükkan içinden geçen ortak tesisat şaftları ...vs. ortak alan olarak belirtilmişir. Yönetim Planı gereği ortak alanların tasarrufu Çarşı Yönetimine aittir.

5. Ortak yer nedir ayrıntılı olarak açıklar mısınız?

 • Kat Mülkiyet Kanunu 4 maddesince ortak yer;  Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
  a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,
  b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
  c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
  Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.
6. Peki ortak yerlere eşya koyarsak veya ortak duvarlara tabela asarsak ne olur?
 • Bu konu Yönetim Planında şöyle kararlaştırılmıştır; Kat malikleri arsa payları ile orantılı olarak ortak yerleri kullanma hakkına sahip iseler de, bu yerleri Kat Malikleri Kurulu kararı (Yönetim Kararı) olmadan amaçları dışında kullanmaları ve kendi kullanımlarına özgülemeleri yasaktır. Ortak yerlere kat malikleri veya bağımsız bölüm kullanıcıları tarafından herhangi bir şey bırakılması, dükkanlar önündeki ortak yerlere ticari eşyaları teşhir için stand koyulması veya kendi ticari amaçları için herhangi bir şekilde geçici veya sürekli kullanması yasaktır. Çarşının kapanış saatinden sonra ortak alanlara bırakılmış her türlü emtia (eşya, ticari mal, tabela, stand...vs.) emniyeti açısından bulunduğu yerden alınarak depoya kaldırılır. Emtianın sahibi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek günlük ücreti ödemek şartı ile emtiasını geri alabilir.

7. Dükkanımın dışına tabela asmak istiyorum, duvara asamaz mıyım?

 • Hayır, Yönetim Planı gereği ortak alanların tasarrufu Çarşı Yönetimine aittir. Tabelanızı sadece kendi doğrama, cam ve çerçeve sınırları içerisine asabilirsiniz.

8. Dükkan içerisinde bulunan tesisat arızalarını neden yönetim yaptırmıyor?

 • Dükkanınız içerisindeki sıhhi tesisat, lavabo, klozet veya radyatör gibi tesisat malzemeleri bağımsız bölüm kullanıcısına ait olup bunlarda oluşan arıza ve bozulmaları yönetim üstlenmez.

9. Yönetim hangi arızaları yaptırır?

 • Çarşı içerisinden geçen ortak tesisat hatları  ve dükkan içerisinden geçen ortak tesisat hatlarında gelen arızaları yönetim yaptırır. Su saatine kadar ortak alan su saati ve sonrası sizindir, radyatör vanasına kadar ortak alan radyatör vanası ve radyatör sizindir. Klozet bağlantı çatalına kadar ortak alan bağlantı ve klozet sizindir. Ortak alan dışında kalan kısımları yönetim yaptırmaz.

10. Bu durum acil durumlarda da geçerli midir?

 • Hayır, Kat Mülkiyet Kanunu gereği, acil bir arıza, su basması, yangın...vs. gibi durumlarda yönetim müdahale ederek acil durumu ortadan kaldırmaya çalışır. Bağımsız bölüm kullanıcısı yönetim personeline izin vermek zorundadır. Acil durum geçtikten sonra ortak alan yönetim tarafından yaptırılır.

 

 

 

 


İMÇ Çarşısı ile alakalı aklınıza takılan ve öğrenmek istediğiniz sorularınızı bizimle paylaşın, cevaplayalım.

Lütfen sorularınızı  teknik@imc.org.tr  üzerinden mail atarak bizimle paylaşın.


İMÇ-Teknik