Hazireler

tarihce

İMÇ Çarşısı, asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, uğruna çağ kapatılıp, çağ açılmış bir Şehir olan İstanbul'un merkezinde bir konuma sahiptir. Mevcut yerleşkesi tarihi yarımada içerisinde kalan İMÇ Çarşısı, bir dönem Devleti Ali Osman'ın kıymetli insanları olan abide şahsiyetlerin ayak bastığı, hatta ebedi istirahatgâh olarak seçtiği bir mekân olmuştur.

İşte bu evliya ruhlu âlimlerden İstanbul'un ilk kadısı ve belediye başkanı 'Hızır Bey Çelebi, Allame Kâtip Çelebi ve Şair Necati' İMÇ Çarşısı 3. Blok önünde bulunan mübarek hazirelerinde ebedi istirahata çekilmişlerdir.

İMÇ Çarşısı olarak, her asırda yetişmeyen bu müstesna insanların hazire bekçiliğini yapmak şerefinden ötürü onur duymaktayız.

İMC DİĞER HİZMETLER

Aradığınız hizmetleri bulamıyor musunuz? Belki aşağıdaki hizmetler işinizi görebilir.